Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike filter

  • izbor aktivnog skupa uputa na osnovu jednog parametra filteracije ili kombinacije više njih.
  • Može se filtrirati po gotovo svakom parametru uputa, podataka o pacijentu, traženih analiza, statusa uputa itd.
  • tzv. filter-history omoćava laku navigaciju kroz niz podešenih filtera
  • na osnovu filtera se dobijaju svi izveštaji tako da se može jako precizno odrediti skup uputa za izveštavanje
Panel za filtriranje