Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Korisnička podrška

Ulaskom u sekciju za licencirane korisnike, korisnicima Elton laboratorijskog informacionog sistema se omogućava:
  • preuzimanje korisničke dokumentacije u elektronskom formatu
  • preuzimanje novih verzija programa
  • preuzimanje dopunskih uputstava
  • šifre za produžavanje licenci
Ukoliko imate bilo kakve probleme koji se tiču pristupa sekciji za licencirane korisnike ili preuzimanja dokumentacije i slično, prijavite problem na support@elton.co.rs ili nazovite telefonski broj korisničke podrške i on će biti rešen u najkraćem mogućem roku.