Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Tehnička specifikacija

Informacioni sistem Elton je sistem zasnovan na klijent-server arhitekturi gde se sama Elton aplikacija izvršava na zasebnim radnim stanicama kao klasična windows aplikacija, a baza podataka se nalazi na serveru.
Klijentski deo sistema (Elton windows aplikacija) je realizovana u .NET Frameworku (aktuelna verzija aplikacije se izvršava u .NET 4.0 Frameworku) i osim besplatnog .NET Frameworka ne zahteva nikakav dopunski softver (Microsoft Office ili slično). Serverski deo sistema je zasnovan na SQL Server platformi i kreiran tako da da radi i na besplatnim verzijama SQL Servera (npr. Sql Server 2012 Express) kao i na onim licenciranim verzijama.

Serverski deo
Softverski zahtevi
 • Microsoft Windows operativni sistem
 • SQL Server – bilo koja verzija počev od SQL Server 2008 R2 – u slučaju da ustanova nema svoju SQL Server licencu, serverski deo će biti podignut na SQL Server 2012 Express – besplatnoj verziji Microsoft Sql Servera koja u potpunosti pokriva serverske zahteve aplikacije.
 • .NET Framework 4.0
Hardverski zahtevi*
 • Operativna memorija: 1GB, preporučeno 2GB
 • Hard-disk: veličina hard-diska je definisana veličinom baze podataka (u najvećem broju slučajeva par GB je sasvim dovoljno). Ukoliko se koristi više hard-diskova koji su povezani u RAID 1 (mirror) ostvaruje se dodatna zaštita podataka od havarijskih oštećenja. 
*Za server može da se koristi bilo koji računar na kome je moguće pokrenuti Microsoft Windows i SQL Server. Navedena konfiguracija je preporučena, ali nije i obavezna.
 
Klijentski deo
Softverski zahtevi
 • Microsoft Windows operativni sistem (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)
 • .NET Framework 4.0
Hardverski zahtevi**
 • Operativna memorija: 1GB
 • Monitor: rezolucija 1024x768
 • 100Mb LAN veza sa serverom
 • A4 štampač (preporučljivo laserski) - za štampanje rezultata i izveštaja. Nije neophodno da svaka radna stanica poseduje štampač – ukoliko se radne stanice koriste i za štampu one mogu da kroz mrežu pristupaju štampačima priključenim na druge računare.
**Aplikacija može da radi na bilo kom računaru na kome je mogiće instairati windows operativni sistem i .NET Framework. Navedena konfiguracija je preporučena, ali nije obavezna.