Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike

Na slici je prikazan osnovni prozor Elton aplikacije u kome se obavlja veći deo rada unutar programa. Uz izvesne zagrade može se reći da su sve ostale stavke menija glavne forme (Info, menu, Analize, Fond, Korisnici, Podešavanja...) administrativne opcije kojima se uređuje »ponašanje« osnovne Elton forme i njenih podformi.
Osnovna Elton forma je složena forma koja se sastoji iz više celina: