Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike korisnici

  • Zaštita svih podataka zasnovana na različitim nivoima dozvola pristupa softveru uz evidentiranje promena
  • Svaki korisnik ima zadat skup laboratorija unutar kojih može da radi kao i vrstu korisničkog naloga koja određuje skup akcija koje korisnik može da izvrši unutar programa
  • Skup vrsta korisničkih naloga nije fiksan i administrator može svaku od vrsta da promeni (tako što će omogućiti ili onemogućiti specifična tzv. "slučajeve korišćenja") ili da napravi potpuno nove vrste korisničkih naloga.
Ulazak u program - logovanje
Administracija korisnika
Administracija vrsta korisničkih naloga