Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike navigacija

  • pregled skupa uputa koji odgovaraju podešenom filteru nad kojima se trenutno vrše akcije primarnog unosa ili laboratorijskih radnji
  • kretanje kroz navigaciju bez korišćenja miša
  • izborom jednog od slogova aktiviramo uput i njegovi podaci se prikazuju sa desne strane (bilo kao deo primarnog unosa ili kao deo laboratorijskih radnji)
  • moguća je grupna promena jednog ili više parametara svakog uputa izabranog skupa
  • info - prikazuje osnovne informacije o broju uputa po pojedinim laboratorijama i sl. Uputi se grupišu na osnovu administrativnog podešavanja.
  • prikaz statusa za svaki uput (status se izračunava na osnovu skupa parametara, tj. korisnik ne podešava sam status, već se on autmatski ažurira)
  • mogućnost dopunskog moda navigacije gde se vidi više kolona (dom zdravlja, punkt, korisnik koji je uneo uput...)
  • osvežavanje u realnom vremenu - sve promene nad uputom se u realnom vremenom odražavaju na navigaciju bez obzira na kom od radnih stanica je promena izvšena
Panel za navigaciju
Info-panel
Grupna promena
Uput je u početnj fazi
Zadate su neke lab.radnje
Neke analize za uput su izvršene
Sve analize za uput su završene
Rezultat analiza je potpisan
Rezultat analiza je odštampan
Odštampan je protokol za uput
Vrste statusa za uput