Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike primarni unos

  • Brz i efikasan unos podataka
  • Lako i brzo pretraživanje nomenklatura (domovi zdravlja, kategorije osiguranja itd.)
  • Mogućnost podešavanja interfejsa od strane administratora (koja će se polja pojavljivati na interfejsu a koja ne)
  • Mogućnost definisanja default-vrednosti za svako polje od strane administratora
  • Preuzimanje podataka o pacijentu ukoliko pacijent već postoji u bazi
  • Brz i lak unos traženih analiza kao i izvršenje drugih operacija - bez korišćenja miša
  • Kreiranje setova analiza koje se često javljaju zajedno
Panel za primarni unos
Brza pretraga nomeklatura
Podešavanje interfejsa za primarni unos
Preuzimanje podataka o pacijentu
Kreiranje setova analiza